Какви са разликите между Photoshop и After Effects?

Written by  Monday, 04 August 2014 11:02

photoshop-aftereffects-01

Ако не сте запознати с

After Effects

&

Photoshop

програмите и искате да започнете да ги ползвате, тук ще ви покажем приликите и разликите между двете програми.
Както се вижда и на снимката двете програми изглеждат почти идентично, но дали е така наистина?
Photoshop е програма основно за корекция на изображения, а After Effects е за корекция на видеа.

Приликите

Нека първо да разгледаме приликите между двете програми. Първата прилика е че After Effects също има слоеве(layers) както Photoshop и двете програми имат панел за слоеве. Можете също да селектирате няколко слоя едновременно и да им правите корекции. Маските(mask) може да се използват към слоевете и в двете програми. Можете да ги създадете също и като векторни.

Групи и композиции

Можете да групирате слоевете в Photoshop и да ги приложите в даден стил(layer style), трансформации(transformation) или режим на смесване(blending mode). Докато в Photoshop групирането на слоевете се нарича групи, то в After Effects може да групирате отделните слоеве в отделна композиция и тя да остане в тази, която работите - композиция в композицията (nested composition).

Вектори и Форми

photoshop-aftereffects-02photoshop-aftereffects-03

Векторните слоеве са другата прилика между двете програми. Може да използвате pen tool или shape tool за да създадете слой форма(shape), който може да бъде трансформиран и на който може да се прилагат различни ефекти без да загуби от своята цялост - форма и контур. Те също ползват Bezier за да се контролират извивките между vertices в After Effects или опорните точки(anchor points) в Photoshop. И двете програми имат функцията за импортиране на векторни слоеве от други програми. Независимо коя от двете програми ползвате векторните качества на словете се запазват и може да бъдат редактирани в програмата, в която са били предварително създадени и да се обновят автоматично в проекта чрез използване на инстанции(instance). 

Филтри и Ефекти

Другата прилика между двете програми е че във Photoshop имате филтри, а във After Effects се казват ефекти. Начините за промяна на изгледа на слоя са безброй много за описване. Ефектите и филтрите са много идентични, като Photoshop вече позволява използването на филтри, които не променят перманентно слоя, на който са приложени - също като ефектите в After Effects. Всъщност много ефекти работят точно както филтрите във Photoshop дори и имената им съвпадат, като например liquify effect, Gaussian blur, unsharp mask и median.

photoshop-aftereffects-04

И сега разликите:

Може би най - голямата разлика, която ще забележите е това че After Effects няма ефекти, които да са необратими. Винаги можете да се върнете обратно към първоначалните кадри или слой чрез коригиране на настройките или изтриване на приложените ефекти. Дори и четките са по - скоро като наслагване, което следва векторния път. Въпреки че и в Photoshop има ефекти, които не променят перманентно слоя, програмата има способността да слива няколко слоя в един, което може да се принтира, боядисва директно или има филтър чрез който се отсяват промените.

Ще забележите, че двете програми споделят множество инструменти, но също така имат инструменти, които се различават и са направени за конкретните цели на програмата.

photoshop-aftereffects-05

Текст

Другата разлика между двете програми се състои във форматирането и изписването на текст, където Photoshop се справя по - добре от After Effects. В това има резон поради факта че After Effects не е предвиден да има интеграция като текстов едитор или предпечатна програма. В същото време текстовите инструменти в Photoshop са еволюирали значително от времената, в които написания текст не можеше да се коригира. Също така може да направите параграфи и да приложите стилове на текста. 
photoshop-aftereffects-06Взаимна спогодба

Въпреки техните прилики и разлики, хубавото е това че те могат да работят взаимно. Може да създадете много сложен Photoshop документ и да го импортирате в After Effects като композиция от слоеве. Повечето стилове и векторни маски се импортират перфектно. Всяка индивидуална слабост на програмите се компенсира от чудесната им взаимна работа. И двете програми имат удобен начин на работа(workflow) и ако сте запознати достатъчно добре с едната, процесът на учене и свикване с другата е минимален. Ако сега навлизате в света на анимациите и визуалните ефекти ще ви бъде от голяма полза да отделите няколко часа за да се запознаете и с двете програми!

Източник: Digital-Tutors

 

Add to Favorites