МОС в официалната галерия на VRay

Written by  Saturday, 10 May 2014 03:00

Четири наши изображения са поместени в офицалната галерия на VRay for C4D.

Благодарим на VRAYforC4D [official site] за високата оценка на проекта ни.

Тук може да рагледате и въпросните изображения: Marcello C

Add to Favorites